Spotkanie autorskie z Anną Sobecką

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Anną Sobecką „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku”.

O książce:

Od początku nowożytności zaczynają w Gdańsku powstawać kolekcje prywatne. Aż do XIX wieku domy przede wszystkim uczonych mieszczan gdańskich zapełniają się ozdobnymi naczyniami, cennymi tkaninami, trofeami myśliwskimi, bronią, a także obrazami, rysunkami i grafikami oraz – zbieranymi z nie mniejszą pasją – naturaliami. W owym czasie zainteresowanie przedmiotami kolekcjonerskimi różnego typu stało się jednym z wyznaczników kultury miasta. Gdańscy zbieracze i naukowcy w XVII i XVIII wieku gromadzili malarskie, rysunkowe i graficzne przedstawienia kwiatów, owoców czy zwierząt, których autorami byli zarówno artyści obcy, jak i miejscowi. Kolekcjonowali i klasyfikowali muszle, skamieliny i okazy bursztynu. Tworzyli zielniki, budowali ogrody i zlecali wykonanie ilustracji naukowych w celu dopełnienia swoich rozpraw.

Źródła odnalezione między innymi w Gdańsku, Amsterdamie, Berlinie, Dreźnie, Florencji, Gocie, Hadze, Hamburgu, Marburgu, Monachium i Wolfenbüttel pozwoliły zrekonstruować opowieść o zapomnianych gdańskich kolekcjonerach i zbieranych przez nich naturaliach i artefaktach.

 

Nagroda Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Główna w Konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki 2023

 

 

Z recenzji prof. Antoniego Ziemby:

„Książka Anny Sobeckiej znakomicie, kompetentnie i poglądowo opisuje i analizuje nowożytne kolekcjonerstwo naukowo-artystyczne w Gdańsku i ukazuje profile zbiorów oraz postawy kolekcjonerów. Równie interesująco przedstawia sylwetki artystów działających dla zbieraczy, a także związki nauki z kolekcjonerstwem i sztuką. Tka materię umysłowej kultury miasta niczym bogatą, wielowątkową tapiserię. Wplata w nią, co szczególnie ważne i cenne, wiedzę najnowszą – jej własne nowe ustalenia i odkrycia, jak i te cudzego autorstwa. Mamy więc do dyspozycji wybitną syntezę wiedzy o dawnej gdańskiej nauce, kolekcjonerstwie i sztuce poświęconych faunie i florze”.

 

 

O Autorce:

Anna Sobecka – historyczka sztuki, nauczycielka akademicka i kuratorka. Pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Zamkowym w Malborku, a od 2014 roku związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się sztuką nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego. Specjalizuje się też w badaniu przedmiotów artystycznych tworzonych z bursztynu – od późnego średniowiecza po współczesny design. Fascynuje ją zarówno historia kolekcjonerstwa, jak i współczesne wystawiennictwo oraz sztuka w przestrzeni społecznej.

 

 

Spotkanie z Anną Sobecką poprowadzi prof. Beata Możejko.

 

 

 

 

 

Filia Filia Gdańska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:30
Na zdjęciu zaprezentowana jest okładka książki Anny Sobeckiej „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku”.