Spotkanie poetyckie ze Sławomirem Jerzym Ambroziakiem

Gdański Klub Poetów zaprasza do Biblioteki na Fali na spotkanie z poezją Sławomira Jerzego Ambroziaka. Wieczór poprowadzi Zbigniew Trzebiatowski.

Urodzony w pierwszym Dniu Kobiet stanu wojennego, gdzieś na Ziemiach Odzyskanych. Od 2002 r. związany urzędowo i emocjonalnie z Gdańskiem. Profesor Politechniki Gdańskiej. Społecznik. Animator kultury. Poeta.

Zadebiutował w 2004 roku w „V Almanachu Młodych Końca Wieku – Retrospekcje”.

Autor siedmiu książek poetyckich: „stany
nieustalone” (2013), „pamięć” (2018), „jestem” (2019), „O istocie (przed)” (2020), „Włóczęga między emocjami” (2021), „Waniliowy anioł” (2022) i „Nieobojętność” (2023). W 2021 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki pt. „vor der Abenddämmerung”. Członek Związku Literatów Polskich i Gdańskiego Klubu Poetów.

Filia Biblioteka na Fali
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
18.30