Spotkanie Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego i wykład o kolejnictwie

Miłośników historii kolejnictwa, a także zainteresowanych poszukiwaniem korzeni rodzinnych Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza w sobotę 14 października br. na otwarte, comiesięczne, spotkanie, tym razem w progach wspierającej PTG Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Głównym punktem spotkania współorganizowanego przez Dział Regionalny WiMBP będzie wykład Martina Beelte pt. „Pracownicy kolei w Prusach Wschodnich” („Eisenbahner in Ostpreußen”). Prelegent – mieszkaniec Hildesheim w Dolnej Saksonii –  to wykładowca, genealog, członek VFFOW (Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V. / Towarzystwo Genealogiczne Prus Wschodnich i Zachodnich), pasjonat kolejnictwa. Zapozna słuchaczy z etosem zawodu kolejarza oraz przedstawi genealogię swoich przodków na tle rozwoju i funkcjonowania kolei w Prusach Wschodnich od połowy XIX w. do 1945 r.

 

Spotkanie moderować będzie i wystąpi w roli tłumacza dr Arkadiusz Wełniak, historyk i archiwista.

 

Początek: godz. 10.

 

Miejsce: sala American Corner (parter siedziby głównej WiMBP przy Targu Rakowym).

 

Po wykładzie zaplanowano czas na konsultacje, wymianę doświadczeń i luźne rozmowy.

 

 

Koła parowozu.

 

 

Filia American Corner Gdańsk
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
10.00
Koła parowozu.