„Spotkanie z gdańską legendą” i wernisaż wystawy Grażyny Sałek – Krüger pt. „Uczta stulecia”

Jednym z głównych tematów twórczości artystki jest Gdańsk i świat jego baśniokręgu.
Miasto w dawnych wiekach sławne, potężne, będące wielkim ośrodkiem portowym i handlowym, na styku przenikających się kultur inspirowało do snucia przez jego mieszkańców legend oraz niezwykłych opowieści.
Zostały spisane najpierw przez XIX – wiecznych literatów następnie opracowane przez polskich badaczy i pisarzy, którzy nadali im piękną literacką formę i wzbogacili o nowe treści.
W legendach przenikają się ogólnoeuropejskie motywy wędrowne, nawiązania mitologiczne, biblijne, literackie ale także umiłowanie tradycji i szczególnej atmosfery miasta, gdańskiego genius loci – ducha miejsca.

 

 

Koloryt gdańskich legend, nastrój niezwykłości oraz tło, na którym rozgrywa się ich fabuła w postaci konkretnych miejsc i gdańskich budowli przedstawia w swoich pracach Grażyna Sałek – Krüger. Szczególnym tekstem ukazującym specyficzną gdańskość jest legenda „Uczta stulecia” przybliżona polskiemu czytelnikowi przez Jerzego Sampa. Ożywające figury i rzeźby, baśniowa atmosfera, zabytkowe budowle, duma z tradycji i kultury miasta to charakterystyczne elementy tej pięknej opowieści. Są one zawarte w pracach prezentowanych na wystawie, ilustrujących wybrane wątki legendy.

 

 

Podczas wernisażu w formie krótkiego wykładu przedstawione zostaną najbardziej charakterystyczne gdańskie legendy, ich pochodzenie, historia i kulturowy kontekst.

 

 

 

Filia Filia Gdańska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:30