VII Otwarty Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie”

Daj się ponieść refleksyjnej październikowej aurze i uwolnij swój poetycki potencjał - Gdański Klub Poetów zaprasza do wspólnej zabawy. Prosimy o przesłanie jednego wiersza na adres Biblioteki (), w którym występuje słowo: strach, lęk, obawa, zjawa bądź duch. Tekst nie może być wcześniej publikowany. Do dzieła!

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przesłać jeden wiersz w formie elektronicznej wraz z wypełnionym oświadczeniem (do pobrania: Oświadczenie (176 KB, PDF)) na adres do dnia 28 października 2021 roku. W wierszu musi wystąpić słowo: strach, lęk, obawa, duch, zjawa (minimum jedno z wymienionych). W temacie należy podać: Konkurs „Strachy są wszędzie”. Utwory przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą przyjmowane.

 

Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba zamieszkująca województwo pomorskie. Uczestikiem może być każda pełnoletnia osoba.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie, który jest do pobrania tutaj: Regulamin (245 KB, PDF)

 

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Gdański Klub Poetów przy WiMBP w Gdańsku. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora są pracownicy Biblioteki Oliwskiej przy ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa.

Filia Biblioteka Oliwska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
12:00