Well-being workshop

Warsztatem Well-being workshop zamykamy Tydzień Kondycji Ludzkiej w American Corner Gdańsk. Przez pięć dni przyglądaliśmy się z bliska czynnikom determinującym to, jak się jako społeczeństwo i jako jednostki czujemy we współczesnym świecie. Ten tydzień, często wymgających reflekcji zamykamy skupiając się na... nas samych.
Warsztatem Well-being workshop zamykamy Tydzień Kondycji Ludzkiej w American Corner Gdańsk. Przez pięć dni przyglądaliśmy się z bliska czynnikom determinującym to, jak się jako społeczeństwo i jako jednostki czujemy we współczesnym świecie.
Ten tydzień, często wymgających reflekcji zamykamy skupiając się na… nas samych. Podczas warsztatów prowadzonych przez trenerkę, edukatorkę i propagatorkę well-being Małgorzatę Wywrot porozmawiamy o tym, jak lepiej być „tu i teraz”, jak skutecznie godzić naszą wrażliwość z bodźcami zewnętrznymi, jak mądrze wypoczywać i lepiej komunikować.
Warsztat potrwa ok. 90 minut, będzie prowadzony w języku polskim i jest bezpłatny.
With the Well-being workshop, we closed the Human Condition Week at American Corner Gdansk. For five days we took a close look at the factors that determine how we feel as a society and as individuals in the modern world.
We close out this week of often challenging reflections by focusing on…. ourselves. During a workshop led by trainer, educator and well-being promoter Małgorzata Wywrot, we will talk about how to better be „here and now”, how to effectively reconcile our sensitivity with external stimuli, how to rest wisely and communicate better.
The workshop will last about 90 minutes, will be conducted in Polish and is free of charge.
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:330