Wskrzeszony Świat – promocja albumu fotografii Agnieszki Traczewskiej

W ramach 11. Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA zapraszamy na promocję albumu fotografii „Wskrzeszony świat“ Agnieszki Traczewskiej.  Album jest pierwszą od czasów przedwojennych, współczesną wizualną panoramą chasydzkiego życia rozsianego po świecie. Holokaust ostatecznie położył kres obecności Żydów w Europie Wschodniej. Jednak dzięki przedwojennym emigrantom oraz nielicznym ocalałym, społeczności chasydzkie zaczęły się odradzać w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Antwerpii, Londynie, Kanadzie, Ameryce Płd, gdzie trwają do dziś. Dzięki licznym rodzinom, współcześnie wręcz przeżywają eksplozję demograficzną.

 

Program i więcej informacji o Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA: www.zblizeniafestiwal.org

 

Organizator: Fundacja Kultury Zbliżenia.

 

Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu, udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie osób oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu i/lub wizerunku do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Festiwalu.

 

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

 

plakat festiwalu z informacjami oraz z kolorowym ptakiem

 

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
15:15-16:45
elegancko ubrane dzieci w stroje żydowskie