„Wybory w Polsce wolne, ale czy rzetelne?” – Akademia Społeczeństwa Otwartego

Akademia Społeczeństwa otwartego zaprasza na kolejne spotkanie. Gościem będzie Piotr Uziębło – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UG, z którą to Katedrą jest związany jest od 1998 r. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii, komentarzy, artykułów, głos i rozdziałów w publikacjach zbiorowych. W swojej pracy badawczej koncentruje się przede wszystkim na problematyce demokracji partycypacyjnej, wyborów oraz prawa parlamentarnego.

 

W trakcie wykładu dokonana zostanie analiza zmian w obrębie prawa wyborczego od 2018 r. oraz potencjalnych dalszych modyfikacji w tej sferze. Rodzą one bowiem cały szereg pytań związanych z rzetelnością przebiegu najbliższych wyborów parlamentarnych. Pytania te są konsekwencją daleko idących zmian w sferze administracji wyborczej, organizacji głosowania, poluzowania sfery finansowania wyborów czy też zasad prowadzenia kampanii wyborczej. Do tego w dalszym ciągu aktualne pozostaje ryzyko wprowadzenia zmian w obrębie systemu wyborczego, które mogłoby wpłynąć na wynik wyborów. Czy to wszystko pozwala nam stwierdzić, że najbliższe wybory będą odpowiadały międzynarodowym standardom wolnych i rzetelnych wyborów?

 

Spotkanie odbędzie się na scenie w Bibliotece Manhattan.

 

Autorką zdjęcia profesora Uziębły jest Renata Dąbrowska.

 

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00
zdjęcie prowadzącego wykład