Wystawa koszulek „NiEzWYKŁY – NIEBIESKI”

Zapraszamy do oglądania wystawy prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 biorących udział w konkursie „NiEzWYKŁY – NIEBIESKI”. Wykonane projekty koszulek mają pogłębić wiedzę o autyzmie i kształtować tolerancję wobec osób ze spektrum autyzmu. Konkurs zorganizowany był przez SP nr 45, pod okiem Pani Wandy Wrzosek i Pani Michaliny Kapelan.

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia