Wystawa „Nie chałtura, lecz kultura, czyli kultura studencka na Uniwersytecie Gdańskim w latach 70. i 80.”

Zapraszamy do obejrzenia wystawy znajdującej się przy wejściu do naszej biblioteki. Prezentuje ona przekrój twórczości, artystów oraz organizacji związanych z kulturą studencką Uniwersytetu Gdańskiego do czasów transformacji ustrojowej. Opowiada o najbardziej charakterystycznych przejawach działalności studenckiej m.in. o popularnych Dniach Uczelni, prasie studenckiej, muzyce czy klubach studenckich. Wystawę można oglądać do końca sierpnia.

Na wystawie oprócz materiałów z kolekcji Muzeum UG zaprezentowano archiwalne zdjęcia oraz druki ulotne ze zbiorów:

Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteki Gdańskiej PAN
Leszka Biernackiego
Pawła Konnaka
Organizator: Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
Autorki: Marta Szaszkiewicz, Magdalena Jaszcza
Opracowanie graficzne: Magdalena Jaszcza
Redakcja tekstu: Joanna Kamień
Korekta: Agnieszka Kołwzan
Tłumaczenie na j. angielski: David Malcolm

 

Filia Biblioteka Manhattan
Data wydarzenia