Zapraszamy do naszej filii wszystkich miłośników ozdób świątecznych. Przynieście swoje ozdoby i wybierzcie coś dla siebie.

Zapraszamy do naszej filii wszystkich miłośników ozdób świątecznych. Przynieście swoje ozdoby i wybierzcie coś dla siebie.

Każdy czytelnik może przynieść do biblioteki swoją ozdobę wykonaną ręcznie lub taką, której już nie używa.

 

W zamian może wybrać dla siebie ozdobę przyniesioną przez innego czytelnika.

 

Dajmy ozdobom drugie życie.

Filia Biblioteka pod Kotem i Myszą
Data wydarzenia