Zwykły dzień w PRL

Czytelniku, przybywaj do nas na promocję dwóch książek: dr Moniki Milewskiej „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL” i dr Joanny Grey „Życie codzienne i niecodzienne w okresie stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta”.

Obywatelki i Obywatele, Ludu pracujący miast i wsi!

Z zaangażowaniem i ofiarnością przybywaj do nas święcić Dzień Kobiet (Obywatelu, nie zapomnij goździka dla Pań). Uroczystość uświetni promocja dwóch książek: dr Moniki Milewskiej „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL” i dr Joanny Grey „Życie codzienne i niecodzienne w okresie stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta”.

 

Będziemy wspominać nie tylko bohaterów opozycji i represjonowanych, ale ponad trzydzieści milionów Obywateli PRL zmagającymi się z trudami codziennego życia.

 

Przewodniczącym Zebrania będzie dr Piotr Abryszeński (IPN O/Gdańsk).

 

Współorganizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej.

 

Czytelnicy Fili Gdańskiej łączcie się!
Celem budowania szczęśliwego jutra!

 

 

„Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL”

 

O książce:

Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL to obszerny zbiór esejów, w których autorka śledzi skomplikowane, a czasem nawet niebezpieczne związki jedzenia z ideologią komunistyczną obowiązującą w czasach Polski Ludowej. Książka w przystępny i nie pozbawiony niekiedy humoru sposób prezentuje całą gamę zagadnień – od oficjalnych zaleceń dietetycznych do pierwszomajowych kiełbasek, od plotek związanych z wywozem mięsa do ZSRR po cenzurowanie informacji o zatruciach pokarmowych czy aresztowania osób fotografujących kolejki. Dzięki wnikliwym badaniom autorki poznajemy upodobania kulinarne pierwszych sekretarzy i więzienną dietę internowanych, tajemnice stoczniowej stołówki i partyjnych bufetów, zawartość paczek z zachodnimi darami i kryzysowe przepisy, dzieje politycznych głodówek oraz kolejne etapy polskiej walki o chleb i wolność.

 

 

O Autorce:

Monika Milewska – antropolog historii, eseistka, poetka, dramatopisarka, bajkopisarka. Ukończyła Uniwersytet  Warszawski, Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. W latach 2002-2008 pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, obecnie zatrudniona jest w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka m.in. rządu francuskiego i włoskiego, centrów pisarzy w Rodos i Visby, fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie.Zadebiutowała w wieku lat 13 w Telewizji Polskiej fragmentami poematu „Waterloo”. Jest laureatką licznych konkursów poetyckich i dramaturgicznych, m.in. Grand Prix XV Festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie za tekst słuchowiska Podróż na Księżyc, a dwa z jej słuchowisk nominowane były do nagrody Prix Italia. Autorka eseistycznych książek: Bogowie u władzy oraz Ocet i łzy, za którą otrzymała stypendium „Polityki” i nominację do Nagrody Literackiej NIKE. Wydała cztery tomiki wierszy oraz powieść Latawiec z betonu, uhonorowaną Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza” za rok 2019. Na jej podstawie powstało słuchowisko oraz nagradzane w Polsce i za granicą: monodram Beton w Teatrze Miniatura oraz spektakl telewizyjny Falowiec. Za swoją książkę Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL otrzymała po raz drugi Pomorską Nagrodą Literacką „Wiatr od morza” za rok 2021 w kategorii „Literacka Książka Roku”.

 

 

„Życie codzienne i niecodzienne w okresie stanu wojennego na przykładzie Trójmiasta” 

 

O książce:

To opowieść dokumentacyjna o życiu mieszkańców Trójmiasta w nowej rzeczywistości, którą zastali po 13 grudnia 1981 roku. Ukazuje różne aspekty codzienności i niecodzienności, jest próbą uchwycenia emocji, nastrojów, także zachowań, które wówczas dominowały. Niewątpliwie tamta niedziela stanowiła cezurę, po której rzeczywistość została zmieniona, a skutki decyzji władz są odczuwalne do dnia dzisiejszego. Niski poziom życia, wycofanie i przemęczenie ludzi powodowały, że w skali globalnej Polska bezpowrotnie straciła kilka lat, przestała się rozwijać ekonomicznie i kulturalnie.

„W ostatnich latach powstało sporo prac – o różnym charakterze – dotyczących rozmaitych aspektów stanu wojennego i „powojennego”. Dominującą rolę odgrywają wśród nich te dotyczące szeroko rozumianej historii politycznej, aparatu represji i zmian w PZPR w latach osiemdziesiątych. Oparta na szerokiej bazie źródłowej monografia autorstwa Joanny Grey – częściowo wypełnia lukę, która dotyczy historii społecznej tego okresu. Autorka udanie bowiem odtwarza klimat, atmosferę i nastroje społeczne panujące w Trójmieście w tym niezwykłym czasie”.

(Z recenzji Prof. dr hab. Jerzego Eislera)

 

O Autorce: 

Joanna Grey – doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, od lat zajmuje się zarządzaniem kulturą, w tym pracami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Obecnie przygotowuje pracę habilitacyjną w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa UG.

 

 

 

 

 

 

Filia Filia Gdańska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
17:30
Zdjęcie przedstawia plakat na wydarzenie.