Dariusz Filar: Szklanki żydowskiej krwi

Przez wszystkie wątki powieści przewija się motyw żydowski. To niezwykle ciekawy temat, często pomijany lub przedstawiany stereotypowo. Autorowi udało się tego uniknąć i stworzyć sugestywny obraz dziejów żydowskiej rodziny. Dodatkowym atutem powieści jest powiązanie wątku żydowskiego z grekokatolickim i co oczywiste polskim. W ten sposób umiejętnie pokazana została skomplikowana kwestia stosunków wyznaniowych i narodowościowych w Polsce.

Andrzej Lechowski, historyk, muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Podlaskiego