Variabilitas. Wystawa rzeźb Marty Branickiej

Zapraszamy na wystawę rzeźb Marty Branickiej

 

Wystawa Variabilitas to zbiór rzeźb ceramicznych przypominających kształtem i kolorem naczynia laboratoryjne. Tytułowa zmienność podobnie jak pojęcie przemiany i nierozstrzygalności zostały zaczerpnięte z traktatów alchemicznych, stały się inspiracją dla tego cyklu. Formy, kolory, naniesiona grafika miesza wątki ludzkie, racjonalne (przynależne do sfery logosu ) z naturalnymi, z tkankami roślin
i zwierząt. Każda z form to swoista hybryda, która nie pozwala odkryć jednego całościowego odczytu.
Sensy zawarte w pracach wprowadzają w labirynt znaczeń.

 

Marta Branicka – absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom
pod kierunkiem prof. St. Radwańskiego.
Od 1993 związana z Wydziałem Architektury i Wzornictwa gdańskiej ASP, od 2017 jako profesor. Na uczelni prowadzi zajęcia z Rzeźby, wyselekcjonowane pod kątem tematów kierunkowych łącząc różnorodne metody kształtowania formy i techniki. Zajmuje się rzeźbą, realizacjami w tradycyjnych technikach rzeźbiarskich takich jak kamień czy ceramika, również technikami przyrostowymi druku 3D, a także animacją. Artystkę interesuje budowanie „hybryd” łączących porządek naturalny z rozumowym oraz pojmowanie rzeźby jako integralnej części przestrzeni, w której się znajduje.

 

 

Wydarzenie wpisuje się w cykl wystaw w Galerii Otwartej organizowanych we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Cykl ten ma wyjątkowy charakter dialogu tradycji literackiej w sztuce.

 

 

Kurator cyklu Prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Koordynator cyklu starszy kustosz Anna Kwiatkowska

 

 

 

Filia Biblioteka Główna
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
17:30
Szklana abstrakcyjna rzeźba