Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

1. Obsługę organizacyjną przyjęć w sprawach skarg i wniosków prowadzi Sekretariat Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku (dalej WiMBP): 80-806 Gdańsk Targ Rakowy 5/6 pok. 335; tel. 058 301 96 18; e-mail: .

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Dyrektora WiMBP: a) pisemnie na adres WiMBP w Gdańsku; b) pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail; c) osobiście w dniach przyjęć skarg i wniosków.

3. W sprawach skarg i wniosków Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przyjmuje: a) w poniedziałki, w godzinach 12.00-14.00;      b) w poniedziałki, w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez interesanta z sekretariatem WiMBP.

4. W imieniu Dyrektora WiMBP skargi i wnioski mogą przyjmować Zastępcy Dyrektora WiMBP.

 

Podstawa: Zarz. 8 / 2018 Dyrektora WiMBP w Gdańsku z dnia 13 lutego 2018 r.