Pracownia Digitalizacji

Pracowni Digitalizacji w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku tworzona jest Bałtycka Biblioteka Cyfrowa. Udostępniane on-line materiały pochodzą z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, od osób prywatnych, a także wydawców i różnych instytucji. Od 2010 r. w pracowni realizowane są projekty dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej dostępne są m.in.: czasopisma i gazety, dokumenty elektroniczne, dokumenty urzędowe, druki ulotne, fotografie, grafiki, kalendarze, kartografia, kroniki, książki, księgi adresowe i telefoniczne, medale i odznaczenia, muzykalia, nagrania dźwiękowe, pamiętniki i wspomnienia, obiekty muzealne 3D. Najwięcej jest czasopism i gazet. Wśród nich można znaleźć „Dziennik Bałtycki”, „Wieczór Wybrzeża”, „Pomeranię”, „30 Dni”, „Litery”, „Jantarowe Szlaki” czy „Morze”.

Gdańsk, Targ Rakowy 5/6 – II piętro