PiszMy to warsztaty pisarskie prowadzone przez różnych specjalistów danych dziedzin związanych ze sztuką tworzenia książki.

Niedawno zakończyła się trzecia edycja warsztatów. Więcej informacji:

PiszMy 2019 – Antologia

PiszMy 2018 – Antologia

PiszMy 2017 – Antologia