Pomorskie ciekawostki z BBC (cz. 17) – Dokumenty życia społecznego

Dokumenty życia społecznego (dżs-y) – ten bibliotekarski termin kryje w sobie niezwykłe bogactwo materiałów dotyczących różnych sfer życia ludzi. Są wśród nich reklamy, programy imprez, plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi, księgi adresowe, kroniki, nekrologi, rozkłady jazdy publicznych środków lokomocji, druki propagandowe… Nie brakuje ich w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej (BBC).

Chociaż są to przede wszystkim „obiekty”, jak mówi się o nich w żargonie digitalizacyjnym, o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, z reguły stanowią świadectwo życia danego społeczeństwa. Mogą służyć zarówno jako źródło badań (czy to prywatnych, czy naukowych), jak i jako materiał  ilustracyjny do różnych publikacji.

Oto wybrane przez nas propozycje z zasobów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, w której tylko druków ulotnych jest blisko 950, nie wspominając o innych dokumentach życia społecznego:

 

Zaproszenie na uroczystość ślubną – 1, 1874 r.

 

Zaproszenie na uroczystość ślubną – 2, 1874 r.

 

Port w Gdyni (maszynopis autorstwa Tadeusza Wendy), 1924 r.

 

Umowa o budowę portu w Gdyni z dnia 4 lipca 1924 r.

 

Herb rodowy rodziny von Hohendorff, 1930 r.

 

Rozkład jazdy Żeglugi Polskiej na rok 1933

 

Orzeczenie w sprawie Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 1936 r.

 

Jednodniówka Śpiewacza : z okazji zjazdu śpiewaczego o charakterze ogólnopolskim w Gdańsku : 4.VI.-6.VI.1938

 

Z dziejów Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu 1918-1938 i sprawozdanie z działalności Okręgu Pomorskiego za rok 1937, 1938 r.

 

Leba das naturschöne Ostseebad (ulotka z 1940 r. promująca atrakcje turystyczne Łeby), 1940 r.

 

Przekaz pocztowy, 1940 r.

 

Korespondencja w języku niemieckim z frontu II wojny światowej, s. 1

 

Korespondencja w języku niemieckim z frontu II wojny światowej, s. 2

 

Dar na odbudowę Warszawy [cegiełka], 1946 r.

 

Informator Wybrzeża, 1949 r.

 

Decyzja Nr 55 o internowaniu, 1981 r.

 

Marian Mokwa – malarstwo, 1986 r.

 

Dawne pocztówki : ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, 1995 r.

 

Dyplom pamiątkowy z okazji nadania Annie Łajming tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska, 2000 r.

 

Gdynia – miasto z pamięcią, 2005 r.

 

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

 

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa utworzona została w 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. W 2011 r. partnerem strategicznym przedsięwzięcia została Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. W sumie, wraz z pozostałymi partnerami, bibliotekę tworzą 33 instytucje. Upublicznione obiekty – czasopisma, książki, zdjęcia, dokumenty urzędowe, grafiki, kroniki, księgi adresowe i in. – dotyczą przede wszystkim Pomorza Gdańskiego i Środkowego.