Wieczór z Krystyną Lars-Chwin

Gdański Klub Poetów zaprasza 26 stycznia 2024 na godz. 18.00 do Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata Jacka Rybińskiego 9, na wieczór z Krystyną Lars-Chwin. Spotkanie zatytułowane „Poezja i szczęście” poprowadzi dr Tomasz Snarski.

Chwin Krystyna, ur. 1950 roku w Ełku,  (pseudonim. Krystyna Lars), poetka, redaktor, dziennikarz. Redaktor naczelna kwartalnika literackiego  „Tytuł”, ukazującego się w latach 1994-2004. Żona Stefana Chwina, matka dwóch synów: Marcina (ur. 1971) i Adama (ur. 1979). Studia filologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim w 1972 roku, pisząc pracę u prof. Marii Janion Mrożka rewizja stereotypów romantycznych. Wydała zbiory wierszy: Ja, Gustaw (1981), Chirurgia mistyczna (1989), Kraina pamiątek (1992), Umieranki i inne wiersze (2000), Zaprosimy do nieba cały świat (2015), Proste wiersze o szczęściu (2016), Światło w Zatoce. Wiersze gdańskie (2021), wspólnie ze Stefanem Chwinem Wspólną kąpiel, redaktorka tomu rozmów Rozmowy Tytułu, autorka wielu wywiadów z pisarzami, recenzji, reportaży radiowych i drukowanych, redaktorka tekstów do serii Transgresje. Była m.in. sekretarzem redakcji miesięcznika „Autograf, pracowała w redakcji warszawskiego dwutygodnika „Potop. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN-Clubu. Laureatka m.in. Nagrody im. Sępa Szarzyńskiego, parokrotnie Czerwonej Róży, Nagrody Literackiej Miasta Drezna. Jej wiersze przełożone zostały na wiele języków. Obecnie jest właścicielem i redaktorem Wydawnictwa Tytuł. Mieszka w Gdańsku.

 

 

Filia Biblioteka Oliwska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00
Krystyna Chwin, fot. Renata Dąbrowska