III edycja PNL 2020

OGŁOSZENIE WERDYKTU JURY POMORSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Zapraszamy na emisję filmu prezentującego werdykt Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej. Więcej informacji…

——————————————————————————————————–

ŻELEWSCY W CIENIU VON DEM BACHA – Andrzeja Janusza

– to ostatnia z czterech monografii nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Pomorska Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

„MIASTA SKOSZAROWANE”. GDAŃSK I SOPOT JAKO GARNIZON WEHRMACHTU W LATACH 1939-1945 Jana Daniluka

– trzecia z czterech monografii nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Pomorska Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

LEKCJA ANATOMII U HANSA MEMLINGA  Jerzego Jankau

– to druga z czterech monografii nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Pomorska Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA – tomy III-V – Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obrachta Prondzyńskiego

– przedstawiamy pierwszą z czterech monografii nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Pomorska Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

ZNIKANIE Izabeli Morskiej

– to ostatnia z trzech pozycji nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

ZAPACH PORCELANY Bogdana Jaremina

– to druga z trzech pozycji nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

POTOP Salci Hałas

– przedstawiamy pierwszą z trzech książek nominowanych do Pomorskiej Nagrody Literackiej w kategorii Literacka Książka Roku 2019

——————————————————————————————————–

Nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2019

Mamy zaszczyt poinformować, że Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej pracujące w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, Bożena Orczykowska, Elżbieta Pękała, dr hab. Katarzyna Szalewska oraz Władysław Zawistowski po zapoznaniu się z blisko 290 pozycjami wydanymi na Pomorzu lub przez pomorskich twórców w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 ogłosiło nominacje do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2019.

Nominowani:

Literacka Książka Roku:

  • Potop. Poemat przewlekły o końcu świata – Salcia Hałas, Grupa Wydawnicza Foksal 2019
  • Zapach Porcelany – Bogdan Jaremin, Wydawnictwo Bernardinum 2019
  • Znikanie – Izabela Morska, Wydawnictwo Znak 2019

Pomorska Książka Roku:

  • Historia Kaszubów w dziejach Pomorza – tomy III-V – Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht Prondzyński, Instytut Kaszubski 2019
  • Lekcja anatomii u Hansa Memlinga – Jerzy Jankau, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019
  • „Miasta skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945 – Jan Daniluk, Muzeum Gdańska 2019
  • Żelewscy w cieniu von dem Bacha – Andrzej Janusz – Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2019

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej:

Barbara Blacharska e-mail: )

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Samorząd Województwa Pomorskiego.